Atlas
Een aanzienlijk deel van deze kaartenverzameling is onderworpen aan de wetten op het auteursrecht. De kaarten in de beelddatabank mogen dan ook enkel gebruikt worden onder volgende strikte voorwaarden.
 1. De kaarten kunnen enkel binnen het UGent-netwerk geraadpleegd worden
 2. Buiten het universitaire netwerk kan men enkel de kaartgegevens en een lage kwaliteitsweergave (preview) bekijken
 3. Uitsluitend te gebruiken ter illustratie bij onderwijsopdrachten of voor wetenschappelijk onderzoek
 4. Het gebruik kan enkel door personeel en studenten met een geldige Universiteit Gent account in het kader van educatieve vooruitgang of onderzoek
 5. Het gebruik mag geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk, dit wil onder meer zeggen dat het kaartfragment beperkt moet blijven tot wat noodzakelijk is om de doelstelling te bereiken
 6. Enkel kaarten voorzien van een watermerk kunnen gedownload worden
 7. Steeds bron vermelden (conform goede academische praktijk)
 8. De vakgroep Geografie, Universiteit Gent aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de ter beschikking gestelde beelden
A substantial part of this map collection is subject to the copyright laws. As a result, the maps from the image database are only to be used under the following tight conditions.
 1. Maps can only be consulted within the UGent network
 2. Beyond the academic network, only map data and a low quality representation (preview) are to be seen
 3. Exclusively usable (so as) to illustrate educational assignments or for scientific research
 4. Only to be employed by UGent staff and students (owning a valid UGent account) in the framework of educational progress or research
 5. The use cannot be detrimental to the normal work exploitation. Among other things, this means that the map piece should be limited to the most necessary in order to achieve the objective
 6. Only maps completed with a watermark can be downloaded
 7. Always mention the source of original publication (in accordance with good academic practice)
 8. The Department of Geography, Ghent University, bears no responsibility for abuse of the available/provided images